Начало / Авторски права

Авторскo право Гриша Григоров ©

Обект на авторско право е всяко произведение на изкуството ,което е резултат на творческа дейност .
Всички фотографии в интернет страницата www.grishagrigorov.com са защитени от българските и международните закони,които предвиждат значителни наказания при тяхното нарушаване. Всяка нерегламентирана употреба е строго забранена без писменото разрешение на автора.
Забранено е:
  • възпроизвеждането на фотографиите
  • разпространението на оригинали и екземпляри от тях
  • публичното показване
  • преработката и внасянето на всякакъв вид промени
  • използването им за създаване на нови, производни на тях произведения
  • предлагането им за достъп по безжичен път на други лица
  • Авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване на фотографиите.
    В текста са използвани извадки от Закон за авторското право и сродните му права на Република България.

Закон за авторското право и сродните му права