Свето Кръщение Явор

Кръщене Явор - 13.04.2014г.
Ритуала се проведе в манастир "Св. Вмчк. Мина".