Свето Кръщение Лора

Кръщене в Храм ,,Покров Богородичен"