Свето Кръщение Калоян

Кръщене в Драгалевски манастир „Света Богородица Витошка“