Свето Кръщение Дейвид

Кръщене в църква ,,Света Неделя"