Свето Кръщение Ивайло

Кръщене в Драгалевски манастир „Света Богородица Витошка“