Свето Кръщение Мартин

Кръщене в Ротонда „Свети Георги Победоносец“